Kodeks Etyczny

/Kodeks Etyczny
Kodeks Etyczny2016-11-26T11:55:46+00:00

Kodeks Etyczny Współpracowni

1. Innowacje
Chcemy, aby o mieście Białystok mówiono:

  • stolica polskich innowacji,
  • oni to potrafią, chciałbym tam być,
  • ludziom tam wychodzi, odnoszą sukces,
  • Krzemowe Podlasie,
  • to niezwykłe miejsce.


2. Kapitał

Kapitał przyciąga kapitał. Białystok potrzebuje akumulacji kapitału wiedzy, kapitału infrastruktury, kapitału relacji, kapitału finansowego. Chcemy, żeby dzięki tej akumulacji w Białymstoku postępowały inwestycje i rozwój. Historycznie miasto i region nigdy nie było na tyle atrakcyjne, aby móc liczyć na kapitał z zewnątrz. Może właśnie dlatego, w porównaniu z innymi podmiotami, wyróżnia się silna akumulacja kapitału w spółdzielczości (największe firmy w regionie to PSS Społem, Mlekpol, Mlekovia, Piątnica, Sudowia, OSM w Hajnówce, SOT, SBR Bank, etc.) – z założenia przywiązane do danego terenu, nie mogąca się wynieść, a co najwyżej zamknąć. Także najwięksi lokalni przedsiębiorcy prywatni, kooperując w swoim gronie działają w duchu spółdzielczości.

[1]

3. Inwestycje
Na początku każda pojedyncza inwestycja będzie sukcesem, potem – efekt kuli śniegowej. Chcemy, żeby Białystok skupiał wykwalifikowane i kreatywne kadry w branży innowacyjnej. Pragniemy, by w oczach osób podejmujących decyzje o inwestycjach Białystok – społeczność, tutejsze kadry, duży biznes, małe firmy oraz osoby zgromadzone wokół Współpracowni – były gotowym narzędziem do realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

4. Kreatywność
Chcemy, żeby kreatywna społeczność Białegostoku była społecznością, która sobie ufa, była niehermetyczna, zawsze gotowa przyjąć nowych do siebie, dążyła do rozbudowy, dawała poczucie, że osiągnięcie sukcesu w Białymstoku jest możliwe.

5. Młodzież
Chcemy, żeby młodzi ludzie (gimnazjaliści, licealiści) oraz startujący przedsiębiorcy (w tym potencjalni współpracownicy oraz partnerzy Współpracowni) myśleli o Białymstoku jako o miejscu, w którym warto realizować swoje pomysły i w którym warto zakładać działalność. Chcemy, aby mieli poczucie wsparcia ze strony Współpracowni,  społeczności i miasta. Bo jak powiedział pisarz Christian Morgernstern: Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz, ale miejsce, w którym Ciebie rozumieją.

6. Pieniądze
Chcemy aby mieszkańcy Podlasia się bogacili. Wspierali się na wzajem i budowali swoją niezależność, dzięki posiadaniu jak największego udziału w lokalnej kumulacji kapitału w tym służącego do produkcji dóbr (wg. opisanej przez Louisa Kelso koncepcji gospodarki binarnej [2]). Stając się w ten sposób pełnoprawnymi obywatelami ekonomicznymi (konsumentami i producentami jednocześnie).

[1] – Chłopcy z białostockiej ferajny – Forbes, 8/2013[2] – Ekonomia binarna, czyli jak zasypać nierówności dochodowe na wolnym rynku – Forsal, 16.06.2015