Społeczna odpowiedzialność biznesu społeczności zgromadzonej wokół Współpracowni.