publikacje

/publikacje

Book sprint: Jak się kształcić

,

Book sprint czyli szybkie pisanie tekstu nadającego się do publikacji, miał miejsce w dniach 20-22 stycznia 2012 w Galerii Arsenał. Jego celem było dostarczenie konkretnych i aktualnych rozwiązań, dla osób które wzięły udział w drugim seminarium z cyklu Kultura w Internecie. Internet w Kulturze. Opracowany tekst, w formacie "instrukcji obsługi" grupował zagadnienia dotyczące Samokształcenia w Internecie w następujące obszary: - Treści - w których częściach Internetu ich szukać? jak pozyskiwać? - Personalizacja - jak selekcjonować treści? jak dostosowywać je swoich własnych potrzeb? - Socjalizacja - jak poznawać ludzi z którymi wspólnie możemy uczyć się rzeczy, na których nam zależy? - Nawyki - jak projektować własne rutyny i wyrabiać w sobie nawyki samodyscypliny, potrzebne do ukończenia kursów przez Internet? - Akredytacje - jak nie wychodząc z domu, uzyskać dyplom lub potwierdzenia, potwierdzające nasze umiejętności dla przyszłego pracodawcy? Facilitatorem book sprintu, był Paweł Makowiecki. Gotowy tekst został rozesłany do wszystkich 40 uczestników seminarium. Współautorzy: - Jolanta Antosiak - Magdalena Gromek - Krzysztof Raczyński - Magda Wieremiejuk Okładka: - Michał Powichrowski Osoby współpracujące zdalnie: - Andrzej Klimczuk - Michał Powichrowski - Karolina Stefanowicz - Marta Talarczyk Tekst został wydany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.Book sprint czyli szybkie pisanie tekstu nadającego się do publikacji, miał miejsce w dniach 20-22 stycznia 2012 w Galerii Arsenał. Jego celem było dostarczenie konkretnych i aktualnych rozwiązań, dla osób które wzięły udział w drugim seminarium z cyklu Kultura w Internecie. Internet w Kulturze. Opracowany tekst, w formacie "instrukcji obsługi" grupował zagadnienia dotyczące Samokształcenia w Internecie w następujące obszary: - Treści - w których częściach Internetu ich szukać? jak pozyskiwać? - Personalizacja - jak selekcjonować treści? jak dostosowywać je swoich własnych potrzeb? - Socjalizacja - jak poznawać ludzi z [...]

Raport: Kreatywni w Białymstoku

Dnia 13 marca 2013 odbyła się we Współpracowni konferencja prasowa oraz debata mająca na celu ogłoszenie raportu. Jest to dokument otwarty, który powstał i nadal się rozwija wskutek oddolnych inicjatyw członków wielu środowisk zainteresowanych wspieraniem i rozwojem potencjału klasy kreatywnej w Białymstoku (stworzony wspólnie metodą "book sprintu"). Debatę prowadził Paweł Makowiecki, główny facilitator powstania raportu oraz  Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Głównym założeniem raportu jest teza, iż ludzka kreatywność jest fundamentalnym źródłem wzrostu gospodarczego każdego miasta, które chce stworzyć przewagę konkurencyjną nad innym miastami i chce się rozwijać znacząco szybciej niż dotychczas. Dlatego też, My, mieszkańcy Białegostoku, musimy jak najszybciej podjąć działania, które nie tylko przyczynią się do zahamowania zjawiska utraty siły kreatywnej naszego miasta, ale także spowodują jej wzrost wskutek osiedlania się osób przyjezdnych. Celem powstania raportu, który jest efektem swoistej burzy mózgów była i nadal jest odpowiedź na dwa następujące główne pytania: 1. Jak stworzyć atrakcyjne warunki do życia, pracy i rozwoju członków klasy kreatywnej, aby stały się one powodem do podejmowania decyzji o osiedlaniu się w Białegostoku? 2. Jak przyśpieszyć rozwój lokalnej klasy kreatywnej, aby dał jak najszybciej efekt wzrostu gospodarczego naszego miasta poprzez wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej? Raport można znaleźć tutaj (kolejne rozdziały po kliknięciu w linki w spisie treści). Zapraszamy do lektury !Dnia 13 marca 2013 odbyła się we Współpracowni konferencja prasowa oraz debata mająca na celu ogłoszenie raportu. Jest to dokument otwarty, który powstał i nadal się rozwija wskutek oddolnych inicjatyw członków wielu środowisk zainteresowanych wspieraniem i rozwojem potencjału klasy kreatywnej w Białymstoku (stworzony wspólnie metodą "book sprintu"). Debatę prowadził Paweł Makowiecki, główny facilitator powstania raportu oraz  Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Głównym założeniem raportu jest teza, iż ludzka kreatywność jest fundamentalnym źródłem wzrostu gospodarczego każdego miasta, które chce stworzyć przewagę konkurencyjną nad innym miastami [...]