Nasze przesłanie

Wierzymy, że społeczeństwo stoi przed ekonomicznymi, środowiskowymi, społecznymi i kulturowymi wyzwaniami, których skala nie miała nigdy wcześniej precedensu. Wierzymy także, że nowe innowacje są kluczowe w przekształcaniu tych wyzwań w szanse, aby polepszyć życie w naszych społecznościach i na całej planecie.
Zainspirowani kulturą partycypacji w ruchu open-source oraz ogromną siłą pochodzącą z natury IT, budujemy bardziej zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy grupą połączonych jednostek i małych biznesów, tworzących gospodarkę innowacji i kreatywności. Wyczuwamy nadchodzący nowy silnik gospodarki skomponowany ze współpracy i kolaboracji, w odróżnieniu od kultury izolacji i tajności obowiązującej w XIX oraz XX wieku.
Mamy talent. Potrzebujemy tylko współpracować. Różne środowiska muszą się przenikać i wchodzić w interakcję aby przekształcać naszą kulturę.
Kodeks wartości postępowania

Wartości / Kodeks Postępowania Społeczności

W celu zbudowania stabilnej społeczności, opartej na zaufaniu, cenimy:

  • współpracę ponad rywalizację
  • społeczność ponad partykularne interesy
  • partycypację ponad obserwację
  • robienie ponad mówienie
  • przyjaźń ponad formalność
  • śmiałość ponad bezpieczeństwo
  • poznawanie ponad ekspertyzy
  • osoby ponad osobowości
  • ekosystem dostarczania wartości ponad łańcuch dostarczania wartości

Ta nowa gospodarka nie może się rozwijać bez wspólnego zaangażowania środowisk kreatywnych, naukowych, przedsiębiorczych i technicznych, dużego biznesu, sektora pozarządowego i publicznego.

Wierzymy że innowacje karmią innowacje. Że uda się przekształcić kulturę w taką która jest otwarta na kreatywność, która w atmosferze empatii wspiera ducha przedsiębiorczości, zachęca do podejmowania ryzyka, motywuje do przywództwa.

To wymaga edukacji, przedsiębiorczości i dużej sieci miejsc nadających się do kreatywnej pracy.

Wierzymy także, że jedynie podejście od dołu do góry (z ang. „bottom up”) jest prawidłowe i przynosi korzyści społeczności. Podejście od góry do dołu (z ang. „top down”) nie działa i prowadzi jedynie do nadużyć.

Ufamy przez to, że zgodnie z wieloletnimi badaniami Elionor Ostrom dzięki okazywaniu zaufania, współtworzeniu reguł, monitorowaniu, systemowi kar i nagród udaje się przekształcać wspólne zasoby we wspólne dobra. Nowe technologie i sposoby komunikacji, które tworzą między ludźmi utrwalone reguły i normy zachowań, pomagają zaś społecznościom organizować się w dużo inteligentniejszy niż dotychczas sposób.

Przekształcamy więc gospodarkę i społeczeństwo za pomocą społecznej przedsiębiorczości i innowacji. W celu zbudowania lepszego świata pracujemy razem aby odbudować z sieciowane, w ludzkiej skali i bardziej zrównoważone gospodarki.

Jesteśmy ruchem innowacji!

Źródła inspiracji: Coworking Wiki | CSI Canada Website | Instytut Odpowiedzialnego Biznesu | Gang Plank  Phoenix Manifesto Website | Jokkolabs Initiative