Polityka prywatności i plików cookies

Skoro jesteś na tej zakładce, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w internecie. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.

Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi nam przez Ciebie danymi osobowymi.

I. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych na stronach:

jest Paweł Makowiecki. Możesz się z nim skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail: [email protected]

Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została udzielona przez Ciebie zgoda.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.

Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który została wyrażona przez Ciebie zgoda, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli na to zgoda nie została udzielona.

Zapisując się na biuletyn, ściągając darmowy raport, rejestrując się na wydarzenie lub dokonując zamówienia, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu. Wykorzystuję też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.

Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, ja również wykorzystuję pliki cookies.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych strony internetowej: https://wspolpracownia.pl, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Współpracownia Sp. z o.o., ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok KRS: 0000832003 NIP: 9662137719 REGON: 385700199

Współpracownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10000 zł, opłacony w całości.

Dane kontaktowe: [email protected] tel. +48 85 877 75 27

III. Twoje uprawnienia

Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.

IV. Cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe

Biuletyn

Zapisując się do biuletynu, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu do biuletynu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do biuletynu.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci biuletynu, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania biuletynu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie biuletynu, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania biuletynu.

Zamówienia i wystawianie faktur VAT

Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.

W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Kontakt z wykorzystaniem formularza

Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swój adres e-mail. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać ze nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim interesem (np. ochrona przed roszczeniami).

Ściągnięcie darmowego raportu

Ściągając darmowy raport, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by ściągnąć darmowy raport. Ściągając darmowy raport wpisujesz się jednocześnie do biuletynu.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci darmowego raportu, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas udostępniania raportów i prowadzenia biuletynu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z ich otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z baz.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie osób ściągających darmowy raport i bazie osób otrzymujących biuletyn, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania biuletynu i powiadomień o nowych raportach.

Zapisy na webinar

Zapisując się na webinar, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko za pośrednictwem formularza zapisu na webinar. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się na webinar. Zapisując się na webinar wpisujesz się jednocześnie do biuletynu.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci zaproszenia na dany webinar, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas webinarów i biuletynu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z ich otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie webinarów i biuletynu, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania biuletynu i powiadomień o webinarach.

Zapisy na wydarzenie

Zapisując się na jedno z organizowanych przez nas wydarzeń, przekazujesz nam swój adres e-mail, swoje imię i nazwisko a czasem też i numer telefonu za pośrednictwem formularza zapisu na wydarzenie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by wziąć udział w wydarzeniu. Zapisując się na wydarzenie wpisujesz się jednocześnie do biuletynu.

Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci biletu na dane wydarzenie, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas wydarzeń, także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie wydarzeń i biuletynu, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania biuletynu i powiadomień o wydarzeniach.

Założenie konta do korzystania z dostępu do programu edukacyjnego on-line

Dokonując zamówienia programu edukacyjnego online, zakładasz także konto do korzystania z dostępu do kursów on-line. Podajesz nam dane niezbędne do weryfikacji czy dane konto jest zgodne z danymi z zamówienia (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z dostępu do programu edukacyjnego on-line.

Dane te wykorzystywane są w celu świadczenia Ci usługi szkoleniowej on-line, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas świadczenia przez nas kursu on-line, chyba że wcześniej z niego zrezygnujesz i zamkniesz swoje konto, co spowoduje usunięcie Twoich danych.

W każdej chwili możesz sprostować i aktualizować swoje dane zapisane na koncie do korzystania z dostępów on-line do kursów on-line.

V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

 1. Zenbox Sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492191021  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC z siedzibą 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 w USA o europejskim numerze podatkowym MOSS No. EU372008134 – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do biuletynu lub też jeśli ściągniesz darmowy raport,
 3. Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP 5213704420 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, o ile wystawiam dla Ciebie fakturę,
 4. Sugester Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP 5213690735 – w celu prowadzenia helpdesku, na wypadek tego, gdyby potrzebna była Ci jakaś asysta z naszej strony.

VI. Logi serwera

Korzystając z mojej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

VII. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Zgodę na stosowanie na mojej stronie plików cookies wyrażasz za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej w swoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Wykorzystujemy cookies własne w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. realizacji procesu zamówienia,
 3. prawidłowego działania formularzy.

Wykorzystujemy również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
 2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook.

VIII. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na naszej stronie internetowej.