Kontakt

BIURO

Współpracownia Sp. z o.o.
Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

DANE REJESTROWE

KRS: 0000460414
NIP: 542 323 15 48
REGON: 200780405

Współpracownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5250 zł, opłacony w całości.