Kontakt

BIURO

Współpracownia Sp. z o.o.
Warszawska 6 lok. 32
15-063 Białystok

DANE REJESTROWE

KRS: 0000832033
NIP: 966 213 77 19
REGON: 385700199

Współpracownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10000 zł, opłacony w całości.