Dnia 13 marca odbyła się we Współpracowni debata na temat zawartych w dokumencie pomysłów, wraz z jego ogłoszeniem. Jest to raport, który powstał i nadal się rozwija wskutek oddolnych inicjatyw członków wielu środowisk zainteresowanych wspieraniem i rozwojem potencjału osób zajmujących się aktywnością twórczą w Białymstoku. Debatę prowadził Paweł Makowiecki, współzałożyciel klubu coworkingowego Współpracownia oraz  Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Głównym założeniem raportu jest teza, iż ludzka twórczość jest fundamentalnym źródłem wzrostu gospodarczego każdego miasta, które chce stworzyć przewagę konkurencyjną nad innym miastami i chce się rozwijać znacząco szybciej niż dotychczas.

Dlatego też, My, mieszkańcy Białegostoku, musimy jak najszybciej podjąć działania, które nie tylko przyczynią się do zahamowania zjawiska utraty siły twórczej naszego miasta, ale także spowodują jej wzrost wskutek osiedlania się osób przyjezdnych.

Celem powstania raportu, który jest efektem swoistej burzy mózgów była i nadal jest odpowiedź na dwa następujące główne pytania:

1. Jak stworzyć atrakcyjne warunki do życia, pracy i rozwoju osób zajmujących się działalnością twórczą, aby stały się one powodem do podejmowania decyzji o osiedlaniu się w Białegostoku?

2. Jak przyśpieszyć rozwój lokalnych osób zajmujących się działalnością twórczą, aby dał jak najszybciej efekt wzrostu gospodarczego naszego miasta poprzez wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej?

Raport można znaleźć tutaj (kolejne rozdziały po kliknięciu w linki w spisie treści).

Zapraszamy do lektury !