Zainicjowaliśmy akcję społeczną „Cyberdoktorzy we Współpracowni”. Łączyliśmy w pary uczeń-nauczyciel osoby w wieku 50+ (które wpierw zaangażowaliśmy poprzez projekt Microsoft Unlimited Potential) z młodymi ludźmi mającymi zdolności w sprawnym korzystaniu z technologii. Sesje odbywały się w “cztery oczy”, sprawiając, że podczas godziny nauki uwaga skupiana była właśnie na uczniu. Z seniorami komunikowaliśmy się za pomocą serwisu SMS. Wysyłaliśmy im informacje o spotkaniach, przypomnienia, oraz odpowiedzi na wszelkie wiadomości otrzymane od nich.