4 Listopada 2012 roku odbyła się konferencja na temat Czy chcemy być nowoczesnym społeczeństem? Spotkanie zostało przeprowadzone metodą otwartej przestrzeni (OST). Konferencja miała na celu odkrycie motywacji do osiedlania się i pozostawania w Białymstoku osób zajmujących się zawodowo kreatywnością, twórczością i innowacyjnością.

Spotkanie miało odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie czy jesteśmy w Białymstoku w stanie przejść z fazy społeczeństwa przed nowoczesnego (agrarnego) do post-nowoczesnego (informacyjnego) bez popełniania wszystkich błędów ery nowoczesnej (przemysłowej). I czy w ogóle mamy na to chęć?

Zmiana nie jest konieczna. Ponieważ przetrwanie nie jest obowiązkowe – Edward Deming

Wg. literatury społeczeństwo nowoczesne charakteryzuje się: wysokim poziomem empatii, non-konformizmem, przekonaniem o możliwości opanowania świata fizyczno-przyrodniczego, rezygnacją z fatalizmu i z wiary w przeznaczenie, orientacją na przyszłość, osobowością liberalną i/lub demokratyczna.

Społeczeństwo post-nowoczesne (informacyjne) lub jak opisuje to Zygmunt Bauman płynnie nowoczesne: charakteryzuje się jednocześnie kontynuacją i przeciwieństwem stałej nowoczesności, nowoczesnością pogodzoną z klęską swojego projektu gdzie utrata wiary w postęp zastępuje intensywny dyskurs o kryzysach i ryzykach. Dalej zaś postępuje indywidualizacja, emancypacja, rozwija się kryzys tożsamości.

Gościem specjalnym był Jacek Jakubowski – psycholog, trener, coach, „teoretyzujący praktyk”, były hipis.

Pomysłodawcą i osobą facilitującą cała nie-konferencję był Paweł Makowiecki.

Więcej:
a) wydarzenie i dyskusja na facebook‚u
b) strona rejestracyjna na wydarzenie w serwisie evenea

Współorganizatorzy:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu w Białymstoku

Sponsor:
Miasto Białystok4 Listopada 2012 roku odbyła się konferencja na temat Czy chcemy być nowoczesnym społeczeństem? Spotkanie zostało przeprowadzone metodą otwartej przestrzeni (OST). Konferencja miała na celu odkrycie motywacji do osiedlania się i pozostawania w Białymstoku osób zajmujących się zawodowo kreatywnością, twórczością i innowacyjnością.

Spotkanie miało odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie czy jesteśmy w Białymstoku w stanie przejść z fazy społeczeństwa przed nowoczesnego (agrarnego) do post-nowoczesnego (informacyjnego) bez popełniania wszystkich błędów ery nowoczesnej (przemysłowej). I czy w ogóle mamy na to chęć?

Zmiana nie jest konieczna. Ponieważ przetrwanie nie jest obowiązkowe – Edward Deming

Wg. literatury społeczeństwo nowoczesne charakteryzuje się: wysokim poziomem empatii, non-konformizmem, przekonaniem o możliwości opanowania świata fizyczno-przyrodniczego, rezygnacją z fatalizmu i z wiary w przeznaczenie, orientacją na przyszłość, osobowością liberalną i/lub demokratyczna.

Społeczeństwo post-nowoczesne (informacyjne) lub jak opisuje to Zygmunt Bauman płynnie nowoczesne: charakteryzuje się jednocześnie kontynuacją i przeciwieństwem stałej nowoczesności, nowoczesnością pogodzoną z klęską swojego projektu gdzie utrata wiary w postęp zastępuje intensywny dyskurs o kryzysach i ryzykach. Dalej zaś postępuje indywidualizacja, emancypacja, rozwija się kryzys tożsamości.

Gościem specjalnym był Jacek Jakubowski – psycholog, trener, coach, „teoretyzujący praktyk”, były hipis.

Pomysłodawcą i osobą facilitującą cała nie-konferencję był Paweł Makowiecki.

Więcej:
a) wydarzenie i dyskusja na facebook‚u
b) strona rejestracyjna na wydarzenie w serwisie evenea

Współorganizatorzy:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu w Białymstoku

Sponsor:
Miasto Białystok4 Listopada 2012 roku odbyła się konferencja na temat Czy chcemy być nowoczesnym społeczeństem? Spotkanie zostało przeprowadzone metodą otwartej przestrzeni (OST). Konferencja miała na celu odkrycie motywacji do osiedlania się i pozostawania w Białymstoku osób zajmujących się zawodowo kreatywnością, twórczością i innowacyjnością.

Spotkanie miało odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie czy jesteśmy w Białymstoku w stanie przejść z fazy społeczeństwa przed nowoczesnego (agrarnego) do post-nowoczesnego (informacyjnego) bez popełniania wszystkich błędów ery nowoczesnej (przemysłowej). I czy w ogóle mamy na to chęć?

Zmiana nie jest konieczna. Ponieważ przetrwanie nie jest obowiązkowe – Edward Deming

Wg. literatury społeczeństwo nowoczesne charakteryzuje się: wysokim poziomem empatii, non-konformizmem, przekonaniem o możliwości opanowania świata fizyczno-przyrodniczego, rezygnacją z fatalizmu i z wiary w przeznaczenie, orientacją na przyszłość, osobowością liberalną i/lub demokratyczna.

Społeczeństwo post-nowoczesne (informacyjne) lub jak opisuje to Zygmunt Bauman płynnie nowoczesne: charakteryzuje się jednocześnie kontynuacją i przeciwieństwem stałej nowoczesności, nowoczesnością pogodzoną z klęską swojego projektu gdzie utrata wiary w postęp zastępuje intensywny dyskurs o kryzysach i ryzykach. Dalej zaś postępuje indywidualizacja, emancypacja, rozwija się kryzys tożsamości.

Gościem specjalnym był Jacek Jakubowski – psycholog, trener, coach, „teoretyzujący praktyk”, były hipis.

Pomysłodawcą i osobą facilitującą cała nie-konferencję był Paweł Makowiecki.

Więcej:
a) wydarzenie i dyskusja na facebook‚u
b) strona rejestracyjna na wydarzenie w serwisie evenea

Współorganizatorzy:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Koło Naukowe Filozofów Uniwersytetu w Białymstoku

Sponsor:
Miasto Białystok